Aloha write about price

Xin chào, tôi muốn biết giá của bạn.